Subsidie kunststof kozijnen 

subsidie kunststof kozijnen

De Opdrachtgever

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen om energie te besparen? Vraag dan nu de Subsidie energiebesparing eigen huis aan.

U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 . Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september 2016.

Voor wie?

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen

U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

Aanvullende maatregelen

Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 kunt u uw aanvraag indienen.

klik hieronder op de betreffende link.

Neem contact op met RVO.nl

Aanvragen Vereniging van Eigenaren

Aanvragen Eigenaar-bewoners